NMSS AB består ett antal bolag med inriktning på

  • Marina tjänster för båtägare, företag och försäkringsbolag

  • Telefon tjänster för företag

  • Teknik och konsulttjänster 

Furusundsgatan 15

08 506 622 00

kontakt@nmss.se

Läs mer om respektive bolag, klicka på loggan

Sjöassistans

Ett bolag som hjälpt båtägare längs hela Sveriges kust i över 20 år. 

Telefonassistans.se

En personlig telefonservice med kundtjänst och orderhantering

Kustbud.se

Professionell frakt och persontransport runt hela Sveriges kust 

MarineMetric 

Fokus på marin digitalisering för både båtar och det marina ekosystemet såsom varv, försäkringsbolag mm.